Kunstschilder Harold Kleyn.

Jim en Betty Lambeck zijn verzamelaars van het prachtige werk van huisvriend Harold Kleyn.

Meer dan 25 kunstwerken (olieverven, aquarellen en etsen) hangen aan de muren in Harold Kleyn, BeertaSchathuis Wijtwerderheerd. Eén van de beide guesthouses is zelfs genoemd naar hun vriend: Het Kleyn Huis. In dat guesthouse hangen ook de meeste schilderijen uit de verzameling Kleyn.

Harold Kleyn - een - nu - Oost-Groninger, afkomstig uit Amsterdam - stamt uit een oude kunstenaarsfamilie, een voorzaat, Pieter Rudolph Kleyn genaamd, wist zelfs de aandacht van koning Lodewijk Napoleon te trekken. Harold werd in 1946 in Amsterdam geboren. Na een studieperiode aan de Amsterdamse Grafische School (met als studierichting reproductie - en reclametekenen) en de Academie in Antwerpen, volgt hij - op ouderwets ambachtelijke wijze - schilderlessen bij Joffer A.Gijswijt en is lange tijd werkzaam op het atelier van Jaap Moody, waar hij zich bekwaamt in diverse stijlen en technieken. In de jaren zestig werkt Harold voornamelijk in Amsterdam, Brussel, Antwerpen en Harold Kleyn, Beertaenige tijd in Brabant, waarna hij zich in 1972 permanent in het Oost - Groningse Oldambt, nabij Nieuw - Beerta vestigt.

Zijn eerste vrije werk is geheel abstract, maar daarna kiest hij voor een landschappelijke visie. Vanuit een naturalistische werkwijze ontwikkelt hij een vrije vormgeving, waarin de figuratie als steun dient voor een meer expressionistische - soms bijna abstracte - manier van werken, waarbij beweging en vooral heldere en vaak felle kleuren een belangrijke plaats innemen. Dorpsgezichten, erven, landschappen begint hij daarbij op te zetten met veel gevoel voor diepte. In rake, snelle, soms lineaire toetsen typeert en toont hij zijn thema tegen de horizon. In zijn jongste werk is de registratie goeddeels weer teruggedrongen en overheerst de abstractie.

Harold Kleyn, Beerta

Harold Kleyn is een zeer veelzijdig kunstenaar die alle facetten van het vak met gemak beheerst: olieverven, aquarellen, etsen, grafiek (o.a.litho's), portretten, tekeningen, wanddecoraties, wandschilderingen: abstract en realistisch en alles wat daartussen zit.

Harold Kleyn heeft in binnen - en buitenland geëxposeerd in diverse galeries, openbare gebouwen en musea.
Tegenwoordig verkoopt hij veel - al of niet in opdracht gemaakte - kunst uit huis. Uit de voorraad die hij in de loop der tijd - als altijd bezige kunstenaar - heeft opgebouwd, is het gemakkelijk kiezen!

Harold Kleyn,
Hoofdweg 87,
9687PK Nieuw - Beerta,
tel.0597 - 521235.


Een doorsnee van het werk van Harold Kleyn is te zien op: www.XS4all.nl/~hkleyn