Wijtwerder Heerd Wijtwerder Heerd

Steenuilen op de Wijtwerder Heerd

De steenuil - het kleinste uiltje van ons land - komt het gehele jaar voor. Het is een vrij schaarse broedvogel. Het is onduidelijk in welke aantallen de soort hier vroeger broedde. Tegenwoordig zijn ze zeer schaars.

De meeste broedgevallen van Steenuilen in Groningen komen voor in de zeekleigebieden. Dit uiltje houdt zich daar op rond boerderijen, schuren en loodsen in het open land, bij voorkeur daar waar erfbeplanting voorkomt. Het aantal vogels kan van jaar tot jaar sterk wisselen, afhankelijk van strenge winters en voedselaanbod.

De dagelijkse kost van een steenuiltje bestaat uit muizen, regenwormen, kikkers, mollen, insecten en soms een klein zangvogeltje. In maart of april hebben ze de baltsperiode, waarna het vrouwtje gemiddeld zo'n 4 eieren legt die in 4 weken worden uitgebroed. De jongen verlaten na een week of 5 het nest, maar kunnen dan nog niet direct goed vliegen. Ze worden nog een week of zes door de ouders verzorgd. Een steenuilen-echtpaar blijft elkaar het hele leven trouw en zal ook niet snel van broedplaats veranderen.

De voorkeursbiotoop van de Steenuil in Nederland is een graslandschap met houtwallen, knotwilgen en oude hoogstambomen en verspreid staande boerderijen met erfbeplanting.


In de omgeving van Oosterwijtwerd komen steenuilen voor. Af en toe kun je ze horen roepen en heel zelden kun je er een op een paaltje in het land zien zitten. Op de boerderij van de familie v.d. Akker en op de boerderij Batenborg worden ze wel eens gesignaleerd.

Op de Wijtwerderheerd in Oosterwijtwerd is in 2003 door de steenuilenwerkgroep van de Stichting Landschapsbeheer Groningen een aantal uilenkasten geplaatst in knotwilgen en hoogstam fruitbomen. Oude wilgen op het terrein zijn geknot, nieuwe wilgen zijn aangeplant, nieuwe hoogstamfruitbomen zijn bij geplaatst en een lange takkenwal van snoeihout is aangelegd.

Wanneer je meer wilt weten over het plaatsen van nestkasten voor of projecten over steenuilen dan kun je de Stichting Landschapsbeheer Groningen benaderen of een e-mail sturen op het volgende adres: mailto:groningen@landschapsbeheer.comof bellen op tel: 050 5345199

Vind je een dode of gewonde steenuil neem dan zo snel mogelijk contact op met Jan van 't Hoff van de Steenuilenwerkgroep tel: 0596 571832 Meer informatie over steenuilen en de steenuilenwerkgroep is te vinden op www.steenuilgroningen.nl

Bron: Yolanda van Nieuwkoop

Op de "Wijtwerder heerd" bij de familie Lambeck kun je het gehele jaar door een appartement of huisje huren of logies met ontbijt reserveren, wanneer je zelf wilt komen kijken.